Vad är content marketing?

vad ar content marketing

Content marketing är ett hett modeord inom kommunikation. Alla “vet” att man bör ägna sig åt content marketing, betydligt färre har en plan för hur just deras företag ska hantera uppgiften. Och handen på hjärtat, vet du vad content marketing är – egentligen?

Vad är content marketing?

Låt oss starta med en definition. Content marketing handlar om att skapa och sprida gratis innehåll med hög kvalitet. Innehåll som intresserar potentiella och nuvarande kunder, och som i förlängningen gör dem mer lojala med ditt företag. Låt oss dock vara tydliga på en punkt – det handlar inte om traditionellt sälj- eller marknadsföringsmaterial. Nej, det du ska bjuda på är redaktionellt innehåll relaterat till ditt erbjudande, som informerar eller underhåller. Genom att konsekvent ge bort högkvalitativt innehåll på nätet bygger du en trovärdighet som varken annonsering eller säljmaterial kan åstadkomma.

Redaktionellt innehåll

Många människor har Google som startsida i sina webbläsare. Anledningen är enkel, ett av de vanligaste skälen att gå ut på nätet är för att söka efter information. Därför ska du bjuda på just detta – bra information med en naturlig koppling till ditt erbjudande. Det är detta dina kunder letar efter när de står inför ett inköpsbeslut. Inte ännu en subjektiv sales pitch.

Tänk långsiktigt

Artiklar, blogginlägg, nyhetsbrev, recensioner, utbildningar och rapporter är exempel på redaktionellt innehåll som är attraktivt för dina kunder. Ju mer objektivt detta är i sin karaktär, ju högre trovärdighet bygger du som innehållsleverantör. Därför ska du heller inte falla för frestelsen att översälja, ett eventuellt säljerbjudande bör maximalt stå för 20 % av utrymmet. Content marketing handlar inte om att till varje pris få ett avslut här och nu – det handlar om att skapa långsiktiga relationer.

Läsarna bestämmer

Den bästa plattformen för att bygga en sökbar bas för innehåll är den egna hemsidan, eller en egen blogg. Här kan du utforma och anpassa innehåll och design till dina behov. På hemsidan finns dessutom den naturliga kopplingen till ditt erbjudande.

Fånga intresse

Att regelbundet skapa redaktionellt innehåll kräver naturligtvis resurser och kompetens. De personer som ska ansvara för detta måste dels vara kunniga inom aktuellt område, dels ha förmågan att uttrycka sig för att fånga både läsarnas och Googles intresse. En journalist eller copywriter kan därför vara en värdefull resurs att knyta till sig. Kom ihåg att det är läsarna som avgör vad som är bra, besökssiffrorna på dina sidor kommer att tala sitt tydliga språk.

Sociala medier bra för spridning

Bra innehåll gör ingen större nytta om ingen läser det. Därför gäller det att identifiera rätt kanaler för kännedom och distribution. Direktadresserade nyhetsbrev, digitala och analoga, är en traditionellt sätt framgångsrik metod, som har sin plats även inom content marketing. Dock är det en annan sorts kanal de flesta associerar med framgångsrik content marketing – sociala media.

Starkare varumärke

Sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube och Google+ har på bara några år blivit en naturlig del av många människors vardag. Om du sprider ditt innehåll via dessa kanaler, och dessutom upprätthåller en dialog med läsarna här, kan ditt innehåll spridas med oanad kraft. Och det just detta du vill uppnå med content marketing – att skapa ett innehåll som är så bra att människor frivilligt tar del av och sprider det. Lyckas du med det kommer ditt företag garanterat att åtnjuta både ett starkare varumärke och ökad försäljning.

5 faktorer för framgångsrik content marketing

  • Skapa relevant och gratis innehåll
  • Respektera läsaren – håll hög kvalitet
  • Fokus på information – inte sälj
  • Gör det lätt att sprida innehållet
  • Upprätthåll dialogen i sociala medier

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din content marketing är du varmt välkommen att höra av dig.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se

Share