Sju saker som ofta saknas på en B2B-blogg

b2b-blogg

För ett B2B-företag är en bra blogg ett av de effektivaste sätten att etablera sig hos sina målgrupper och i branschen som kunskapsledare. Studier visar att närmare 80 procent av företagen som har en B2B-blogg ser positiva resultat kopplat till ROI (return on investment) från sin kommunikation i egna kanaler och sociala medier. Dessutom hjälper den till att skapa lojalitet och kännedom kring varumärket. Men många B2B-bloggar skulle med relativt enkla medel kunna vara långt mer framgångsrika än de är.

B2B-blogg

Även om en blogg är en effektiv kanal för den säljdrivande och varumärkesbyggande kommunikationen så är det många B2B-företag som inte drar nytta av bloggen fullt ut. Faktum är att de flesta företagsbloggar adderar lite värde till verksamheten. Vi på Navigator har studerat och analyserat en lång rad globala B2B-bloggar för att utvärdera och kartlägga förbättringsmöjligheterna. Vi har kommit fram till att det finns åtminstone sju anledningar till varför bloggarna inte tillför de värden som de borde.

1. Brist på målsättningar

Det tar tid och är resurskrävande att skapa och underhålla en riktigt bra B2B-blogg. För att det ska vara värt det krävs det en genomtänkt målsättning för bloggen. Börja inte bara för att konkurrenterna gör det. Bestäm hur den ska addera värde till din dagliga verksamhet. Olika företag bloggar av olika anledningar, några för att generera trafik och länkar, andra för att skapa varumärkeskännedom och kredibilitet. Oavsett vad målet är behöver du ha en klar och tydlig strategi eftersom det styr vilket innehåll du ska ha och hur du ska marknadsföra din blogg. Brist på tydliga målsättningar är anledningen till varför många B2B-bloggar misslyckas.

2. Saknar innehållsstrategi

Bara en målsättning räcker inte för att göra bloggen framgångsrik. Du behöver även en väldefinierad innehållsstrategi som kopplar ditt innehåll direkt till dina målsättningar. Bloggandet är bara ett sätt att attrahera trafik, länkar och leads. Du behöver tänka brett och inkludera andra komponenter och kanaler som sociala medier, PR och annan marknadskommunikation också. Innehållsstrategin bör också inkludera olika typer av innehåll, exempelvis både basinnehåll och kampanjinnehåll samt på vilket sätt olika innehåll ska kommuniceras, exempelvis genom video, infographics, posts, e-böcker med mera. Du kan uppnå mycket genom en bra bloggplattform om du har koll på vad din målgrupp är intresserad av och om du utnyttjar alla dina kanaler för att sprida innehållet.

3. Saknar publiceringsplan

För att lyckas krävs en plan och en schemaläggning av blogginläggen så att du gör regelbundna avtryck. En plan för publicering hjälper dig att vara disciplinerad och fokusera på innehållet. Du vet vad du ska göra och när. En annan anledning är att Google gillar bloggar som regelbundet uppdateras. Om din blogg har ett antal nya poster varje vecka har du större chans att rankas högre än om du bara postar två gånger per månad. Dessutom gör de regelbundna uppdateringarna det intressantare för dina målgrupper att besöka din blogg ofta. Ta gärna hjälp av någon utomstående som kan se till att du får kontinuitet och kvalitet på dina inlägg. Det kostar ofta mindre än du tror.

4. Fel fokus

Många bloggar har allt för stort fokus på sina egna företagsnyheter. Dessa får gärna vara med som ett komplement men det är omöjligt att skapa en intressant och attraktiv B2B-blogg bara genom att berätta om vad som händer på företaget. Skapa innehåll som dina målgrupper är intresserade av att ta del av, innehåll med fokus på branschkunskap som ger svar på viktiga frågor. Dina målgrupper är tyvärr inte intresserade av dig i den höga grad du kanske tror, de är intresserade av sig själva och av att lösa sina egna problem. Hjälp dem med detta så blir bloggen framgångsrik.

5. Ingen strategi för spridning

Många som bloggar tror att bara de skapar bra och kvalitativt innehåll som kommer målgruppen att hitta dem. Tyvärr fungerar verkligheten inte så. Bra inneåll är en viktig del i ekvationen men du behöver marknadsföra bloggen för att du ska bli hittad. Det finns mängder av sätt att promota sin blogg, här är två:

  • Gästblogga – identifiera de viktigaste bloggarna inom ditt område som dina målgrupper läser och erbjud bra innehåll som gästbloggare
  • Marknadsför i sociala medier – dela och sprid dina inlägg på Twitter, Facebook, Google+, Pinterest och LinkedIn för att se till att dina målgrupper hittar dig

6. Brist på personlighet

Har din blogg en stark personlighet? Skriver du i jag-form och adresserar läsaren med du? För att bloggen ska bli engagerande behöver den ha en personlig och informell ton även om det är en B2B-blogg. Läsaren behöver känna att det du förmedlar är viktigt och något som du berättar ”off the record”. En för corporate ton får ofta budskapet att kännas distanserat och inte riktat specifikt till läsaren. Lite humor och ironi är aldrig fel även på en B2B-blogg. Se till att du alltid har en personlig avsändare av dina inlägg gärna med bild och kontaktmöjligheter.

7. Ingen call-to-action

Vi har sett exempel på flera bloggar som verkar ha allt på plats, de har en tydlig målsättning, bra innehåll, regelbundna uppdateringar och personliga inlägg men ändå påverkar inte bloggen försäljningen på det sätt som den borde. Anledningen är att de inte har någon call-to-action. Du behöver inte ha stora knappar med ”Köp nu!” men genom att föra in kopplingar till produktkatalog, skräddarsydda erbjudanden eller annan relevant säljfrämjande information ger du läsaren möjlighet att agera och interagera när man är som mest intresserad.

Hjälp med din innehållsstrategi >>

Vill du veta mer om hur du skapar en bra innehållsstrategi för din blogg och dina egna kanaler ska du läsa vårt inlägg “Vad ska en innehålsstrategi för sociala medier innehålla”.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med att skapa en framgångsrik B2B-blogg är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share