Konsten att implementera ett bra PIM-system

pim-system

Idag räcker det inte längre med att “bara” utveckla och erbjuda bra fysiska produkter. Du behöver även en digital spegling av produkten i ord och bild som gör det möjligt att presentera, marknadsföra och sälja den på den digitala arenan. Och för att hantera informationen kring produkten krävs ett effektivt PIM-system.

Ett bra PIM-system

PIM är en förkortning för Product Information Management. Ett bra PIM-system gör det möjligt att samla all produktinformation på ett ställe så att du kan skapa en konsekvent och optimerad kundupplevelse i alla kanaler. Detta oavsett på hur många marknader du är verksam eller hur många språk du använder. Med ett bra PIM-system kan du berika den begränsade informationen som kommer från affärssystemet så att den blir fyllig och kan användas brett. Alla uppdateringar görs centralt och du kan enkelt styra och anpassa informationen för varje sälj- och marknadskanal.

Bättre arbetsflöde

Alla som arbetar med produktinformation kan få tillgång till att lagra och hämta samma data. Du kan tilldela olika personer olika roller för att få ett effektivt arbetsflöde. På så vis kan alla vara med och synkronisera, supportera, kontrollera och hantera kommunikationen och försäljningen på olika marknader genom många kanaler på ett flexibelt och effektivt sätt. Genom att hitta rätt logistik för arbetsflödet minimerar du merarbete kring dokument, dubbellagring och risken för inkonsekvens. Det finns mycket tid och pengar att spara på att effektivisera processerna så att alla vet var den senaste informationen finns.

Snabba anpassningar

Med ett bra PIM-system kan du anpassa dig efter marknadens förändringar. Dels genom att du kan göra dina modifieringar på ett ställe och få genomslag överallt. Dels genom att du kan driva och öka försäljningen så att du snabbt får alla att fokusera på rätt produkter och segmentera samt personalisera kommunikationen. Det innebär att du får en snabbare och mer service-inriktad organisation. Dessutom kan du snabbt identifiera nya affärsmöjligheter.

Bättre kontroll

Med konsekvent, relevant och ständigt uppdaterad information kan du:

 • Bygga ett starkare varumärke
 • Erbjuda en bättre kundupplevelse
 • Driva och öka försäljning av olika produkter
 • Enkelt hantera olika språk, marknader och kanaler
 • Spara tid och pengar

Vem bör investera i ett PIM-system?

Känner du igen dig i några av punkterna nedan kan det vara bra att investera i ett PIM-system.

 • Omfattande portfolio med många olika produkter
 • Produktinformation som förändras ofta
 • En IT-infrastruktur som inte är helt enhetlig
 • Dubbellagring av information på flera håll i organisationen
 • Ofta sista-minuten-justeringar av information
 • Flera kanaler, språk och marknader
 • Planer på e-handel
 • Krav från kunderna om elektroniska beställningar

Tänk i tre steg

För att implementera ett PIM-system är det lämpligt att utvärdera verksamheten utifrån tre perspektiv: Teknik, Organisation och Kommunikation.

Teknik

Vilka delar ska systemet omfatta och vilka fördelar är du ute efter. Det är viktigt att kartlägga hur IT-strukturen, ERP-systemet och de kompletterande systemen fungerar tillsammans.

Organisation

Hur ser du till att alla anammar det nya sättet att arbeta? Utan full förståelse från alla som ska använda systemet får det inte full effekt. Det gäller att kartlägga de nuvarande interna processerna för att kunna förbättra.

Kommunikation

Vilka nya möjligheter vill du att PIM-systemet ska ge er? Basen för arbetet är varumärkesstrategin, kommunikationsstrategin och den visuella identiteten. Dessa värderingar och riktlinjer behöver byggas in i produktinformationen och budskapen behöver skräddarsys till respektive målgrupp.

Hjälp med implementering

När du vill ha hjälp med att investera i och implementera ett PIM-system i organisationen får du gärna ta kontakt med oss på Navigator. Vi är partner till inRiver och kan hjälpa dig att hitta rätt arbetsflöde, strukturera informationen och engagera dina medarbetare i förändringsprocessen.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med att implementera ditt PIM-system är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share