Fördelarna med öppen innovation

oppeninnovation

Globalisering, avregleringar, ökad konkurrens, kortare produktlivscykler, högre utvecklingskostnader, mer medvetna kunder, digitalisering och exponentiell teknologisk tillväxt. Detta är bara några av de ökade utmaningar som dagens företag står inför. Ett sätt att anta utmaningarna är med öppen innovation.

Fördelarna med öppen innovation

Förr handlade innovation om hur man bäst låste in och skyddade sina innovationer och idéerna genererades nästan uteslutande inom företaget. För att ligga i framkant idag är företagen beroende av sina kunder och sin omvärld, annars finns det stor risk att man som stor stabil aktör blir omsprungen av mindre, snabbare och mer flexibla konkurrenter. Det blir allt viktigare att utnyttja den kunskap och kompetens som finns utanför den egna verksamheten.

Börja i rätt ände

Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation samt bjuder in fler aktörer, stora som små, till en plats i innovationsprocesserna. Arbetssättet kan uppfattas som ostrukturerat och svårhanterat. Men det behöver det inte vara om man börjar i rätt ände och utvärderar hur innovativt företaget är idag och hur innovativt det behöver vara i framtiden för att behålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Nya perspektiv

Det finns många fördelar med att öppna upp, interagera och bjuda in sina kunder och andra intressenter i utvecklingsprocessen. Dels får man nya perspektiv på sina utmaningar och inte sällan annorlunda lösningar som man inte själv kommit på. Dels skapar man en intressant och positiv dynamik i den egna organisationen när fler är med i processen tillsammans med kunderna. Det blir ett öppnare klimat och transparensen ökar. Dessutom får man mycket intressant innehåll att dela med sig av till omvärlden genom sina egna kanaler och sociala medier.

Positivt klimat

För att lyckas är det viktigt att skapa ett klimat är det är okej att misslyckas. Varje misslyckande innebär att man är ett steg närmare att lyckas. Det är en inkrementell process. Det är också viktigt att inte arbeta för långt innan man börjar testa. Man brukar tala om MVP, minimum viable product, som ett absolut minimum som behövs för att testa produkten. Det finns ingen anledning att fylla idén med mängder av innehåll om man inte testat av att den uppfyller sin grundfunktion. Och detta ska man givetvis A och B testa tillsammans med sina kunder.

Utveckla inte för långt

När man väl har identifierat en bra idé som är värd att utveckla gäller det att hålla teamet relativt litet (på start-up-språk ”Bootstrap”). Ett mindre team jobbar ofta bättre än ett stort. Med 7 personer i ett team behöver du underhålla 21 kontaktytor och Steve Jobs pratade ofta om att gränsen går när du adderar en person till och det går åt mer tid till att hålla denna uppdaterad än vad den tillför. Amazon har sin välkända modell ”The two pizza team rule”. Ha aldrig ett större team än att du kan mätta det med två pizzor.

Electrolux Design Lab

Det finns många bra exempel på företag som lyckats dra nytta av omvärlden i sin egen utvecklingsprocess och som anammat ett arbetssätt med öppen innovation även med andra än sina kunder. Ett bra exempel är Electrolux som skapat Electrolux Design Lab, en årlig designtävling för studenter från hela världen. Tävlingen går ut på att skapa koncept som ligger i tiden och som utmanar vår syn på morgondagens design. Tävlingen består av flera delmoment och allmänheten kan följa utvecklingen av idéerna på nätet. Förstapriset är 5000 Euros och en sexmånaders ”praktik” på Electrolux globala design center.

Spänningssökarna

Ett annat exempel i mindre skala är Spänningssökarna som drivs av det regionala energibolaget Kraftringen. Spänningssökarna är en årlig tävling för alla niondeklasser i Lund, Lomma, Hörby och Eslöv. Eleverna bjuds in att ta fram framtidens energilösningar under en intensiv workshop i Vattenhallen Science Center LTH. Idéerna läggs upp på kampanjsaten och allmänheten bjuds in att rösta. Vinnande klassen får resa till London med besök på Science Museum.

Moderera öppen innovation

Vi på Navigator har god förståelse för de mekanismer som krävs för att skapa innovativa och kreativa klimat i en process där man bjuder in sina kunder eller andra intressentgrupper i produktutvecklingen. Vi hjälper våra kunder att moderera allt från workshops och A och B-tester till gemensamma lanseringar.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig att bli framgångsrik med hjälp av öppen innovation är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share