Den digitala resan

dendigitalaresan

Hur ska du hantera ditt varumärke på den nya digitala arenan? Hur ska du följa och hjälpa dina potentiella kunder från behov till beslut? Hur ska du få marknad och sälj att ha gemensamma mål och stötta varandra? Vilka processer, system och strategier behöver du investera i? Frågetecknen är många när man ger sig ut på den digitala resan.

Digitala resan är ofrånkomlig

Den digitala transformationen har vänt upp och ned på den värld som vi och våra varumärken lever och verkar i. Ett faktum som ställer helt nya krav på din organisation och helt nya förväntningar på dig som arbetar med marknadskommunikation och försäljning. Det funkar helt enkelt inte längre med bara tryckta kataloger, broschyrer och produktblad som säljaren har med sig på besöket när hon eller han äntligen fått napp efter ett av sina kalla samtal.

Nytt digitalt landskap

Senaste statistiken visar att även inom B2B har köparen i 80 procent av fallen redan bestämt sig innan de träffar en leverantör. De sista 20 procenten handlar mest om att bekräfta att den utvärdering och analys man redan gjort via Google och Internet var korrekt. Det gäller att vara med när utvärderingen görs och i första hand bli hittad, i andra hand bli vald och i tredje hand kontaktad, eller ännu bättre, aktivt kontaktar själv. Och det kan man bara göra om man påbörjat sin digitala resa.

Exponentiell utveckling

Utvecklingen kommer att gå ännu snabbare i framtiden med tanke på den exponentiella epok vi är inne i vad gäller exempelvis processorkapacitet, nanosensorer och mobil teknik. Det finns redan idag marknadsföringstjänster som analyserar mer än 230 terabytes med data varje dag och som hanterar 15 miljoner förfrågningar per sekund och kan svara på dessa inom 20 millisekunder och samtidigt nå ut till 1 miljard globala användare genom data-genererade, relevanta och personaliserade annonser.

50 procent lider av ångest

Undersökningar visar att mer än hälften av alla marknadschefer och försäljningschefer leder av digital ångest. Inte undra på. Content marketing, marketing automation, gamification, programmatic, lead management, lead generation, cookies, location based marketing, remarketing och retargeting är bara några av de nya begrepp som man behöver kunna hantera. För att inte tala om alla förkortningar som PIM, CMS, SEO, SEM med flera.

Många möjligheter

Samtidigt som det finns många frågetecken kring den digitala resan finns det lika många utropstecken! Den nya digitala nya arenan erbjuder helt nya, fantastiska möjligheter att bedriva ett effektivt varumärkesbyggande och säljdrivande arbete. Och du behöver inte vara insatt i programmering eller kodning, systemen är intuitivt uppbyggda, användarvänliga och färdiga att börja använda från start. Med webben som nav i all kommunikation och med rätt system och processer bakom har du alla möjligheter att lyckas.

Vi hjälper dig …

Som kommunikationsbyrå är det vår roll att hjälpa våra kunder på den nya digitala resan. Det är inte automatiskt så att alla strategier behöver göras om men de behöver anpassas till en ny värld. Vi hjälper till att se hela bilden, inse hur allt hänger ihop och förstå vilka möjligheter som finns. Vi har valt ut och testat de ledande systemen på marknaden inom alla avgörande områden för att kunna bidra i dialogen både på bredden och på djupet med dig och din organisation.

… och din organisation

Vi har även stärkt vår egen organisation med specialister och vidareutvecklat vår organisation så att vi har alla de kompetenser som krävs för att hjälpa dig skapa rätt strategier och även omsätta dem i praktiken.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med den digitala resan i ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share