10 trender för ett mer digitalt 2015

trender2015

2015 har precis börjat och vad är då lämpligare än att ta en titt på de tekniktrender som kommer att prägla året? Inte minst inom området kommunikation öppnas hela tiden nya möjligheter i takt med att användarna anammar den nya tekniken. För företagen gäller det att anpassa sig då kommunikationen sker allt mer på mottagarens villkor. Annars riskerar man inte bara att bli betraktade som omoderna, man kan missa givna affärsmöjligheter och på sikt även tappa i konkurrenskraft. Kolla in listan och se vilka möjligheter som finns för ditt företag att skapa ett mer digitalt 2015.

1 Datorer överallt

Datorerna har krympt i rasande takt de senaste åren. Själva definitionen av vad en dator är har också ändrats, idag har de flesta tillgång till laptops, smartphones och surfplattor, och snart även smarta klockor och andra wearables. Med hjälp av dessa prylar är vi ständigt uppkopplade och vi hittar hela tiden nya användningsområden för dem. Genom att använda tekniken till att ge en bättre och mer användaranpassad upplevelse har företag nu chansen att komma ännu närmare sina kunder.

2 Ökad säkerhet

Omsorgen om känslig data och personlig integritet kommer att få ökad prioritet framöver. Efter flera omskakande cyberattacker det gångna året kommer det nu att behöva satsas mer resurser på ökad säkerhet i såväl personliga enheter som i centrala system. En hackerattack kan ställe till det för den enskilde användaren, men vara totalt förödande för ett företags förtroende.

3 Big data växer

Big data kommer att få allt större betydelse. När enorma mängder data samlas in behöver dessa bearbetas, ofta i realtid, för att bli användbara. Facebook är ett exempel på en webbtjänst som genererar enorma datamängder, vilka behöver analyseras och bearbetas på sätt som traditionella databasmetoder inte medger. Kan man ta tillvara på dessa användardata är de hårdvaluta för riktad information och reklam.

4 Marketing automation stärker kundrelationen

Marketing Automation handlar om att bygga en logisk process som leder kunden från behovsinsikt till beslut. Att fungera som ett nav i kundens köpprocess. Genom effektiva kopplingar mot CRM-system, e-postmarknadsföringslösningar och webbplattformar kan du både följa och leda kunden genom hela processen. Det går att tidigt fånga upp köpsignaler på hemsidan och därefter bygga kundrelationer genom riktade utskick och förvalta köpsignalerna via exempelvis CRM-systemet eller på annat automatiserat sätt.

5 3D-printing i alla hem

3d-printing är en tillverkningsteknik som framställer föremål från CAD eller 3D-modeller. Föremålen byggs upp skikt för skikt, ofta i plast men metall förekommer också. Efterhand som tekniken har blivit billigare finns det idag ett allt växande utbud av 3D-printers för konsument- eller hobbybruk. Den stora frågan är hur 3D-printing på sikt, när tekniken mognat ännu mer, kommer att förändra exempelvis tillverkningsindustrin och logistikbranschen.

6 Molnen tätnar

I takt med att vi får allt fler mobila enheter ökar behovet av lösningar som ger oss ständig access till data och funktioner. Centralt placerade molntjänster växer därför snabbt i betydelse och popularitet. Fördelar som enkelhet och tillgänglighet driver utvecklingen, men utmaningarna handlar om att effektivisera lagring och säkerhet.

7 Content Marketing

Content Marketing är ingen tekniktrend i sig, men med hjälp av de nya digitala kanalerna och sociala media har berättarkonsten fått en renässans. 2015 gäller det mer än någonsin att skapa innehåll som är intressant för mottagaren. Att berätta en god historia istället för att ta varje tillfälle att sälja. Att underhålla. Använd styrkorna i de digitala kanalerna rätt så har ditt företag goda möjligheter att både utveckla och stärka varumärket. Nyckeln till framgång är att göra corporate storytelling till en integrerad del i kommunikationen.

8 Internet of Things

Internet of Things är ett scenario med uppkopplade prylar och maskiner. Prylarna kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och skicka data via Internet. Plåster som mäter hjärtrytm, bildäck som signalerar lågt lufttryck, eller soptunnor som meddelar när de är fulla är bara några exempel från en snabbt växande lista över uppkopplade prylar.

9 Connected Life Platforms

Connected Life Platforms är ett uttryck myntat av Google. I korthet handlar det om att skapa synergier i uppkopplad teknik. Exempelvis för att använda din smarta klocka till att höja värmen i huset innan du kommer hem. Google har sett en stor ökning i antalet sökningar och har dragit slutsatsen att Connected Life Platforms är starkt efterfrågade av användarna.

10 Ökad personalisering

The Internet of Me är ett Google-uttryck som väl beskriver en trend som är gemensam för olika tekniker. Med allt fler smarta och uppkopplade prylar omkring oss blir det också allt lättare att samla in data om våra vanor, behov och önskemål. Denna data formar underlag till att anpassa vilken information och vilka upplevelser vi ska möta. The Internet of Me handlar om att använda tekniken till att göra ditt liv mer meningsfullt.

mikael_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om de digitala trenderna 2015 är du varmt välkommen att höra av dig.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se
Share