Stor kraft med strategisk kommunikation

strategiskkommunikation

Begreppet strategisk kommunikation snurrar runt lite överallt, men vad innebär det egentligen? All kommunikation, både proaktiv och reaktiv, bör ju utgå från en fastlagd strategi. Jo förvisso, men med strategisk kommunikation menas vanligen att man använder kommunikation som ett redskap för att nå övergripande mål. Helt enkelt att man lyfter upp diskussionen kring kommunikation en nivå, och beskriver på vilket sätt den ska medverka till verksamhetens utveckling. Strategisk kommunikation är en ledningsfråga.

Strategisk kommunikation i praktiken

För att ta ett strategiskt helhetsgrepp kring kommunikation gäller det att se hela bilden. Man börjar med att analysera nuläget – hur paketerar vi vårt erbjudande, vilka är våra olika målgrupper och vad driver dem, vilka kanaler och redskap använder vi och vilka resultat ger detta? Sen blickar man framåt – vad händer i vår organisation och i vår omvärld, hur vill vi utvecklas? Hot och möjligheter? Och hur kan vi med hjälp av strategisk kommunikation, både internt och externt, bemöta och ta vara på dessa, och stärka vår önskade position på marknaden? Vilka mål kan vi sätta upp? Vad vill vi uppnå?

En ständig process

Ett aktivt och prioriterat arbete med strategisk kommunikation är ständigt pågående och utvärderas löpande. Ett öra mot marken och ett finger i luften i kombination med fokuserat arbete är nycklar till framgångsrik kommunikation. När man inser vilket kraftfullt verktyg strategisk kommunikation verkligen är, kan man vara med och styra och påverka sin utveckling och framtid på helt nya sätt.

marianne_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa dig och ditt företag med strategisk kommunikation är du varmt välkommen att höra av dig.

Brand strategy
Tel +46 40 631 62 16
marianne.bockmann@navigator.se
Share