Ett medielandskap i ständig förändring

medielandskap

Redan när internet kom, i början på 90-talet, diskuterades hur traditionella medier skulle förhålla sig och hänga med i utvecklingen. En del har tagit väl vara på de nya möjligheterna medan andra hamnat på efterkälken. Mycket i vårt medielandskap har förändrats, och ännu mer kommer att förändras framöver.

Förändrat medielandskap

Mediernas nätversioner har successivt blivit en del av våra medievanor, men trots allt ägnas mest tid åt traditionella medier i deras traditionella former (dagstidningar, radio, tv, böcker), med undantag för kvällstidningar där den mesta läsningen sker på nätet. Samtidigt har helt nya medieformer etablerats, exempelvis sociala nätverk, etablerats på internet.

Nyheter via nätet

Det sker inga större förändringar från år till år, men en tydlig tendens syns över längre tid. En långsam men säker förflyttning sker från exempelvis papperstidningar och inspelad musik/film, till nätversioner och olika streamingtjänster, särskilt bland yngre mediekonsumenter. När det gäller nyheter har nätet via dator, surfplatta och mobil fått en särskild ställning. Fler än hälften i åldrarna 26-55 år tar dagligen del av nyheter via nätet. Vanligast är att gå till nyhetsmediernas nätversioner, men idag utgör även Facebook (genom delningar) en viktig nyhetskälla för många.

Förändringen i siffror

  • För dagstidningar sker 72 % av lästiden fortfarande på papper
  • För kvällstidningar sker nu endast 21 % av lästiden på papper
  • För radio sker 87 % av lyssnartiden i traditionell radio
  • För tv sker 84 % av tittartiden på traditionell tv
  • Huvuddelen av bokläsningen sker i vanliga böcker

Källa

Källa är rapporten ”Svenskarna och internet 2014” som genomförs av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).
Läs mer på www.soi2014.se

marianne_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur det förändrade medielandskapet påverkar dig och ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig.

Brand strategy
Tel +46 40 631 62 16
marianne.bockmann@navigator.se
Share