Lurkers i gott sällskap

lurkers

När man besöker sociala nätverk och andra interaktionsforum på internet, får man känslan av enorm aktivitet från många olika håll. Men faktum är att den allra största delen av besökarna inte deltar aktivt själva, utan bara läser och tittar på sådant som andra postat – så kallade lurkers.

Lurkers som lyssnar

Anledningen varierar, och speglar ofta den personlighet man har även utanför nätet. Kanske är man mer av en ”lyssnare” än en ”pratare”, eller så kanske man vill lära sig mer om hur det fungerar innan man deltar själv. När det gäller exempelvis Facebook så är nästan alla besökare även aktiva med egna uppdateringar någon gång, men på daglig basis så är det tre gånger fler som besöker än som postar. De flesta är alltså mer intresserade av att läsa och se vad andra postar än att posta egna uppdateringar. När det gäller Twitter så är det dubbelt så många som någon gång läser andras inlägg som skriver egna. På daglig basis är det åtta gånger fler som läser än som skriver egna uppdateringar.

1-procentsregeln

När det gäller mer nischade diskussionsforum är skillnaden ofta ännu större. Inom internetkulturen brukar man prata om 1% rule, det vill säga att endast en procent av besökarna  i ett interaktionsforum är med och skapar nytt innehåll, medan resten bara tar del av innehåll som andra skapat.

Källa

Källa är rapporten ”Svenskarna och internet 2014” som genomförs av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).
Läs mer på www.soi2014.se

marianne_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur den ökningen på nätet ser ut eller påverkar dig och ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig.

Brand strategy
Tel +46 40 631 62 16
marianne.bockmann@navigator.se
Share