Vad är bitcoin och hur funkar det?

Bloggbild_pengar
Begreppet Bitcoin dyker upp allt oftare, men många tycker att det är svårt att förstå hur denna digitala valuta fungerar och vad den kan innebära för framtiden. Röster höjs både för och emot, men alla är överens om att någon form av digital valuta kommer att etableras och därmed skapa helt nya förutsättningar för finansindustrin.

Syftet med Bitcoin är den samma som för alla valutor – att kunna användas som betalningsmedel och för att lagra värde – men i övrigt finns några viktiga skillnader.

  • Bitcoin har ingen central utfärdare såsom riksbanken för svenska kronor, utan skapas i en förutbestämd takt i ett peer-to-peer-nätverk dit vem som helst kan ansluta sig. Mängden tillgängliga bitcoins ökar men takten kommer att avta fram tills den planerade totala mängden 21 miljoner bitcoins uppnåtts cirka år 2140.
  • Transaktioner sker direkt mellan användare utan att en tredje part är inblandad, och därför snabbare och till en mycket lägre kostnad än om exempelvis en bank eller ett betalkortsföretag är involverade.
  • Bitcoin baseras på kryptoteknik och kan därmed inte förfalskas på samma sätt som kontanter.

Bitcoin introducerades 2009 av en eller flera okända utvecklare under pseudonymen Satoshi Nakamoto och har sedan dess fått allt mer uppmärksamhet från entreprenörer, politiska idealister och teknikintresserade.

Share