Solenergi och teknikfritt rum

Skalad_bloggbild_teknik

Våra hem är fyllda av teknik som underhåller och underlättar, men även orsakar diskussioner och utmanar känslan av gemenskap. Att det uppkopplade samhället ger oss både stora möjligheter och en del problem blir allt mer tydligt för oss. Sex av tio svenskar tycker att tekniken i hemmet minskar det sociala umgänget i familjen.

Teknikfritt rum

En majoritet (55 procent) skulle önska ett helt teknikfritt rum i sina hem. I takt med att tekniken i hemmet får allt större fokus så vill vi ha prylar som matchar inredningen. Tekniken ska vara integrerad så att den syns minimalt. Det kan vara en tv som helt smälter in i väggen eller designade teknikprylar som har flera funktioner. Detta syns också i utvecklingen av det så kallade ”internet of things” där allt fler prylar omkring oss är uppkopplade och erbjuder smarta lösningar på alla möjliga behov.

Förnybar energi

När det gäller vår energiförsörjning drömmer hela 55 procent om att i framtiden vara självförsörjande inom förnybar energi. Allra mest tror vi svenskar att solenergi ska kunna vara en bra lösning för detta. Över huvud taget så tror vi mest på förnybara energikällor för framtiden. I topp ligger kraft från sol, vind, vatten och vågor, medan kärnkraft bara föredras av 15 procent och kolkraft bara av en procent.

Källa: Svensk Fastighetsförmedlings trendrapport 2014

Share