Rätt kommunikation när två ska bli en?

mergers

Ett lyckat samgående eller uppköp (ofta kallat M&A – Mergers and Acquisitions) kan ge stora fördelar genom exempelvis ökad styrka på marknaden och nya produkter, tjänster och kanaler. Men det finns också en risk att befintliga värden urholkas. Här kan rätt kommunikation göra stor skillnad – både före och efter själva sammanslagningen.

Det är oftast mycket hemlighetsmakeri inför en sammanslagning eller ett förvärv. Samtidigt som de berörda företagen ska få möjlighet att veta allt om varandra i en så kallad due dilligence, får ingen information om att man planerar ett köp eller samgående sippra ut. Det är alltid många intressenter att ta hänsyn till, exempelvis kunder, leverantörer och anställda. Informationsläckor kan leda till ryktesspridning och onödig oro. Alla företag har något att vinna på att tänka igenom och samordna informationsflödena.

Tänk och agera strategiskt

Det allra viktigaste för att lyckas med kommunikationen i samband med en sammanslagning eller ett företagsförvärv är att i god tid ta ett aktivt grepp om kommunikationen. För det första bör man definiera övergripande målsättningar med kommunikationen. Ett mål kan vara att de anställda ska känna trygghet efter en genomförd sammanslagning. Ett annat mål kan vara att attrahera fler kunder. Ofta finns flera mål, men det är viktigt att identifiera dem och göra prioriteringar. Nästa steg är att definiera vilka målgrupper som ska nås med kommunikation, till exempel anställda, aktieägare, kunder, leverantörer eller fackliga företrädare.

Välj rätt kanaler för informationen

För att få ut informationen till de olika målgrupperna finns en rad kanaler, som ofta kan komplettera varandra. Några exempel är webbsändning via företagets hemsida, stormöten och presskonferenser, sociala medier, affärs- och branschpress. Om något av de involverade företagen är en stor arbetsgivare på hemmaorten kan det vara en god idé att även kommunicera via lokala medier. Andra faktorer som bidrar till en lyckad process är att i förväg definiera budskap och talespersoner. Tänk därför igenom vilka ord och begrepp som ska karaktärisera sammanslagningen eller förvärvet. Utse och träna dem i företagsledningen som ska uttala sig, men även externa personer kan användas. Till exempel kan politiker och fackligt förtroendevalda bidra till att ge en positiv bild av förändringen.

Tänk och agera långsiktigt

En sammanslagning eller ett förvärv är en långsiktig process och behovet av kommunikation är stort en lång tid framöver. Definiera därför även långsiktiga målsättningar och fortsätt att kommunicera med utvalda målgrupper. Särskilt viktigt är det för företagets medarbetare att få veta vad den nya situationen innebär och vad som förväntas av dem. Allt för att skapa en positiv spiral som ger kraft i den nya situationen, och undvika en nedåtgående spiral där oro skapas och energi går åt till fel saker. Den tid och det arbete detta kräver är en mycket god investering för att nå ett riktigt lyckat resultat.

Några enkla knep när ni blir kontaktade av journalister

 • Anteckna journalistens namn och kontaktuppgifter, fråga vad journalisten vill veta.
 • Köp tid, be att få återkomma, ring alltid tillbaka.
 • Vem är rätt person att intervjuas?
 • Definiera målgrupper och ett fåtal budskap
 • Förbered intervjun genom att inhämta fakta etc
 • Träna intervjusituation med en kollega
 • Visa förståelse och empati
 • Sanning och fakta är A och O

Att tänka på inför en sammanslagning

 • Vilka olika intressenter påverkas av företagsaffären?
 • Vilka frågor kommer de att ställa?
 • Hur kan ni på ett snabbt och tydligt sätt ge alla olika intressentgrupper information?
 • Vilka kanaler är bäst att använda? Förbered budskap och svar på frågor

 

Share