Opinionsbilda genom att engagera

Opinionsbilda

Att opinionsbilda är att visa eget engagemang och få andra att engagera sig i en fråga. Grunden för att arbeta med opinionsbildning är att ta ställning och våga utmana. Kanske drabbas du och din bransch på ett orättvist sätt av en reglering, kanske ser ni stora förbättringar som skulle kunna ske om något gjordes annorlunda? Eller så är ni ett föredöme inom ett område och är inte rädda att utmana andra att bli lika bra? Genom att belysa ett problem och presentera en lösning visar ni som företag att ni tar aktiv del i ert samhälle och tar ansvar – oavsett om ni även vinner på det ekonomiskt.

Allmänintresse viktigt för att opinionsbilda

Syftet med opinionsbildning är att engagera andra – opinionen – att driva dina frågor. Ju större allmänintresse det finns av frågan, desto större är chansen att du får gehör för din åsikt och skapar opinion. Ett stort allmänintresse ökar också chansen till medialt genomslag vilket ökar intresset för frågan ytterligare. Genom att belysa ett problem och hur det drabbar olika grupper och individer väcker du deras engagemang i frågan.

Engagera andra

Ett vanligt sätt att belysa problemet och presentera en lösning är genom debattartiklar och insändare i medierna. Debattartiklar kan med fördel skrivas tillsammans med någon annan aktör som ger argumenten och sakfrågan större trovärdighet. Det kan vara en forskare, politiker, intresseorganisation eller, varför inte, en konkurrent. Ett annat sätt att engagera en allmänhet och visa att det finns ett stort engagemang i frågan är en namninsamling. Genom att du kan visa att många stödjer din ståndpunkt ökar chanserna för sympati och även för ytterligare ökad uppmärksamhet. Namninsamlingen kan i sig vara en nyhet som det rapporteras om och som sprider budskapet ytterligare.

Sociala medier effektivt

Ett alternativ till den traditionella namninsamlingen är den modernare formen – en Facebookgrupp. Sociala medier kan ge ett enormt genomslag om ämnet engagerar och budskapet är rätt genom att användarna på ett enkelt sätt sprider budskapet vidare. Men opinionsbildning kan också handla om att gå ut på gatorna och sprida budskapet.

Verktyg för att arbeta med opinionsbildning:

  • Debattartiklar
  • Allianser med andra aktörer
  • Sociala medier – grupper och spridning
  • Kampanjsajt
  • Gerillaaktiviteter
  • Annonsering
  • Lobbying
  • Direktutskick

Opinionsbildning >>

Vill du ha mer information om hur du lyckas med att opinonsbilda genom engagemang rekommenderar vi att du läser om vår tjänst “Opinionsbildning”.

Share