Augmented reality för ökad säkerhet i bilen

bil

Våra bilar utvecklas ständigt för att fungera bättre i det moderna samhället, både när det gäller miljöpåverkan och säkerhet. En del biltillverkare testar nu lösningar där man använder framrutan för att visa viktig information som ökar säkerheten. Bland annat kan man se exempelvis vägvisning, bränslenivå, hastighet eller varningsmeddelanden utan att behöva titta ner på instrumentbrädan.

Augmented reality

En bit längre in i framtiden kommer vindrutan också att kunna visa en augmented reality (förstärkt verklighet), vilket innebär att information om den fysiska omgivningen blandas med information från en mjukvara. Då kan exempelvis andra bilar eller fotgängare som innebär en risk uppmärksammas. Du får information om hur långt bort faran är samt tydlig anvisning om vilken åtgärd du bör vidta, direkt på framrutan. Även vägskyltar och annan viktig information kan användas för att visa den säkraste körningen. Augmented reality kommer också att kunna användas av passagerare, där man markerar objekt utanför bilen och får information om dessa.

V2V-kommunikation

En annan säkerhetsförbättring som är på gång är att bilarnas mjukvara ska kunna kommunicera med varandra, och på så vis varna och vägleda varandra och därmed underlätta för ökad säkerhet i trafiken. Tekniken kallas V2V (vehicle-to-vehicle communication) och utvecklas i rask takt. En utmaning är att enas om en standard så att olika bilmärken ska kunna kommunicera med varandra.

 

Share