Så ser du till att din webb är mobilanpassad

Mobilanpassad
Allt fler använder smartmobil för att söka information på webben. Det blir allt viktigare att göra sin webbplats mobilanpassad, om man inte vill förlora kunder. Och det gäller att tänka till så att man tar väl vara på möjligheterna. Som tumregel kan man säga att en bra mobilanpassad webbplats innehåller cirka 20 procent av innehållet på en traditionell webbplats.

Mobilanpassad lösning

När man surfar med mobilen har man inte samma överblick och tålamod som när man sitter framför en dator. Ofta är man ute bland folk och vill ha en viss information så fort som möjligt. Den mobilanpassade webbplatsen måste därför fokusera på det innehåll som besökarna är ute efter, och skippa allt annat.

Börja med mobilen

Utmaningen är att identifiera det innehåll som målgruppen är ute efter, men också tänka på vad som är viktigt för företaget som har webbplatsen, exempelvis det innehåll som gör att man etablerar kontakt med nya kunder och därmed kan tjäna pengar. Man bör särskilt se över alla formulär så att de är optimerade för användaren. I många fall fungerar inte dessa och besökaren avbryter, vilket resulterar i att man förlorar en potentiell kund. Många traditionella webbplatser innehåller för mycket information och är svårnavigerade. Därför bör man ska börja med att utveckla den mobilanpassade webbplatsen, och utgå från den när man utvecklar den datoranpassade, istället för tvärt om…

Målgruppen avgör

Allt fler företag och organisationer har idag både en mobilanpassad och en traditionell webbplats. Hur angeläget det är att mobilanpassa sin webbplats beror på målgruppen och vilken teknik de använder. Det är jätteviktigt att först göra en ordentlig analys av data från webbplatsens besökare och målgruppen. Om många kommer in på webbplatsen via googlesök i telefonen och snabbt vänder är det en stark signal att man bör mobilanpassa webbplatsen.

Enkel navigering

När det kommer till interaktionsdesignen bör den vara anpassad till ett öga och en hand för att fungera optimalt i mobilen. Det betyder att man ska kunna se och navigera enkelt på skärmen utan att det kräver mer än halva uppmärksamheten. All navigering bör kunna ske med höger tumme, som är det finger de flesta använder. Det innebär exempelvis att inte lägga ikoner i översta vänstra hörnet, eftersom dessa då upplevs svåra att nå. I en så snabb kanal som mobilen är det helt avgörande att se till att webbplatsen är så enkel och användarvänlig som det bara är möjligt. Inget krångel får finnas. För den hårda sanningen är ju att besökaren kan vara ett tryck från att bli en ny kund, men också ett tryck från att säga tack och adjö.

Att tänka på när man bygger en mobilanpassad webbsida

  • Gör en ordentlig analys av besöksstatistik och målgruppen
  • Gå direkt på det viktigaste innehållet
  • Undvik för liten text som är svår att läsa
  • Undvik för små knappar som blir svåra att trycka på med fingrarna
  • Placera ikoner så att man kan nå dem med höger tumme
  • Tänk på att optimera formulären så att de syns tydligt och är enkla att fylla i

Mobilt >>

Vill du ha mer information om hur du lyckas med en mobilanpassad webb rekommenderar vi att du läser om vår tjänst inom “Mobilt”.

Share