Årsredovisningstrender

ÅrsredovisningstrenderÅrsredovisningen är ett skyltfönster mot bolagets samtliga intressenter och en viktig marknadsföringskanal. Här hittar du några starka trender som vi inspireras av. Produktionen av digitala årsredovisningarna ökar för varje år. Med möjligheter till filmklipp och effektfull visualisering är det inte svårt att förstå varför. Det blir helt enkelt mer levande och inbjudande att läsa. Men detta är bara en av flera årsredovisningstrender.

Årsredovisningstrender:

Underlättad läsning

Årsredovisningar innehåller mycket information och kan ofta ta lång tid att läsa igenom. Samtidigt sker kommunikation i allt större utsträckning på mottagarens villkor. Underlätta därför läsningen genom att presentera innehållet på ett överskådligt och tilltalande sätt.

Hållbarhet

Fokus på hållbarhet blir ett allt mer centralt inslag i årsredovisningar, mycket beroende på ett ökat tryck från bolagens intressenter. Många företag väljer att slå samman årsredovisningen med hållbarhetsrapporten.

GRI

Vi ser en trend i att fler och fler bolag använder sig av de riktlinjer som GRI (Global Reporting Initiative) har satt upp. GRI är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Corporate storytelling

Ett sätt att få kommunikationen mer äkta är att använda corporate storytelling, sanna berättelser från bolaget förmedlade av människor. Det ger företaget personlighet och ett ansikte för mottagaren att relatera till.

Årsredovisning >>

Vill du ha mer information om hur du lyckas med att skapa en bra årsredovising rekommenderar vi att du läser om våra tjänster inom årsredovisningar.

Share