Få mervärden ger varumärket mer värden

MervärdenOrdet mervärde är flitigt använt i budskapsfloran från dagens företag. Innebörden varierar kraftigt och många organisationer väljer för säkerhets skull att lista allt de har att erbjuda, förutom den specifika produkten eller tjänsten, under rubriken mervärden. Utan att reflektera över om det är något som deras kunder egentligen är intresserade av.

Löfte om mer med mervärden

Ett mervärde är en styrka/tjänst/aktivitet/nytta eller liknande som lyfts fram för att övertyga mottagaren om att företaget eller företagets produkter och tjänster är bättre än konkurrenternas. Mervärdet ska hjälpa till att särskilja och utgör ett löfte om att mottagaren får något mer än bara den beställda produkten eller tjänsten. En listning av företagets totala erbjudande som mervärden gör det bara svårt för kunden att urskilja vad som är viktigt.

Utgå från kundens behov

Starka mervärden utgår från mottagarens behov. De tillför egenskaper och fördelar som mottagaren har reell nytta av och som visar att företaget bryr sig om henne eller honom. Det kan både vara sådant som mottagaren vet att de har nytta av men också som de skulle kunna tänkas vilja ha om de visste att det ingick. Det handlar om att tänka utifrån och in.

Dina mervärden:

 • Bör utgå från kundens behov – identifiera vad hon eller han vill ha och sträva efter att tillfredsställa detta
 • Bör inte vara för många – hellre få med tydligt innehåll som är lätta att kommunicera
 • Bör ligga nära din kärnverksamhet och vara rimliga att leva upp till – så att kunden verkligen upplever ett ökat värde

Så här kan processen

Kartläggning
 • Kartlägga av potentiella mervärden
 • Inläsning, intervjuer och dokumentation
Utvärdering
 • Utvärdera potentiella mervärden utifrån kundernas behov
 • Välja och formulera
Strukturering
 • Strukturera mervärdena
 • Gruppera och konkretisera
Paketering
 • Paketera mervärdena
 • Genomföra EFI-analys (Egenskaper, Fördelar, Innebörd)
 • Identifiera befintliga samt nya exempel och aktiviteter som stärker respektive mervärde
Share